W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie trwa rekrutacja dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych nie przekraczającym 18 lat, na wypoczynek letni organizowany przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Wypoczynek letni organizowany w okresie od 09.08.2022 r. do 18.08.2022r. w Ośrodku Kolonijnym nad Zatoką Gdańską - Rzucewo 20, 84-100 Puck.

Dzieci chętne na kolonię można zgłaszać do dnia 17 czerwca 2022r. do pracownika GOPS w Mrągowie, Pani Aleksandry Siwickiej tel. 89 741 33 07 wew. 4

Pierwszeństwo w korzystaniu z wypoczynku finansowanego ze środków pozostających w dyspozycji wojewody mają dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w wieku nie przekraczającym 18 lat:

a) objęte pieczą zastępczą,

b) pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym:

- z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci,
- samotnie wychowywane w rozumieniu art. 4 pkt 43 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.
Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm).,

c) z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym.

Przez rodziny żyjące w trudnych warunkach materialnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, należy rozumieć rodziny, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 5 ust. 1 lub 2 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.).

 

Rada Organizacji Pozarządowych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Koleżanki i koledzy z organizacji społecznych
województwa warmińsko-mazurskiego

 

Jesteśmy bardzo potrzebni w sytuacji kryzysu humanitarnego i napływu uchodźców z Ukrainy.

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego powołała Zespół ds. uchodźców, któremu przewodniczy Bartłomiej Głuszak, przewodniczący Rady.
Zespół ma na celu koordynację przepływu informacji i łączenia zasobów w zakresie działań na rzecz uchodźców prowadzonych przez organizacje pozarządowe na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Kluczową osobą w Zespole jest Wojewódzki Koordynator Informacji – Jolanta Markiewicz (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), która ściśle współpracuje z koordynatorem działań na rzecz uchodźców Urszulą Jędrychowską z Urzędu Wojewódzkiego (500 477 570, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Powołane są Zespoły Tematyczne, które grupują organizacje świadczące konkretny rodzaj pomocy lub chcące taką pomoc świadczyć uchodźcom. Poniżej są nazwy zespołów i ich liderzy wraz z kontaktem. Bardzo prosimy o zgłaszanie chęci pomocy organizacji w konkretnym Zespole lub Zespołach.

Aktywizacja społeczna i zawodowa – Wiesława Przybysz, Michał Kupisz, tel. 89 523 60 92, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Edukacja dzieci i dorosłych - Kornelia Kurowska, tel. 507 698 953, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Opieka medyczna - Marta Czerwonik-Łapko, 697 994 062, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Osoby z niepełnosprawnością - Sebastian Grochowski, tel. 89 523 22 14, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zbiórki rzeczowe, żywnościowe i finansowe - Adrian Piotrowicz, tel. 662 243 186, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pomoc prawna – Anna Olszewska, tel. 55 642 44 25, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ';document.getElementById('cloak2a49a7dd031409b493bc93dc9ebd2151').innerHTML += ''+addy_text2a49a7dd031409b493bc93dc9ebd2151+'<\/a>';

Jeżeli któraś organizacja chce podjąć się koordynacji innych działań na terenie województwa (a są takie potrzeby, np. wolontariat, zakwaterowanie), prosimy o kontakt z Jolantą Markiewicz.

Informacje na temat dalszych działań będą zamieszczane na stronie www.ropwwm.org.pl.
Bardzo dziękujemy za każdy wysiłek, za każdą pomoc na rzecz uchodźców.

 

Prezydium Rady Organizacji Pozarządowych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Olsztyn, 11.03.2022

 

 Pliki do pobrania:

Informacja dla organizacji - Zespół ds uchodźców.pdf (PDF)

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE OFERTOWYM
NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM
ORAZ ZAGRANICZNYM NA POTRZEBY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MRĄGOWIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez:

Pocztę Polską Spółka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa

Uzasadnienie wyboru

1. Oferta złożona przez wymienionego Wykonawcę jest jedyną, która wpłynęła w postępowaniu przedmiotowym;
2. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a złożona oferta nie została odrzucona;
3. Zamawiający skontaktuje się z wyłonionym Wykonawcą w celu uzgodnienia szczegółów dotyczących terminu i miejsca zawarcia umowy w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

 

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mrągowie
(-) Elżbieta Mierczak

 Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf (PDF)