Ogłoszenie o naborze Uczestników do Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 wraz z załącznikami (Karta zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 ; Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ; Klauzuli informacyjnej w ramach programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024; Oświadczenie członka rodziny lub opiekuna o sprawowaniu całodobowej opieki oraz zamieszkiwaniu we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną ) do pobrania poniżej w sekcji "Załączniki":

 

Link do Programu: https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Program-ow-jst-edycja-2024-1698671215.pdf