Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie przekazuje informację dotyczącą terminów transportu i wydawania żywności w 2022 roku. Magazyn: Młynowo 19 

 

PRZYJAZD CIĘŻARÓWKI – ROZŁADUNEK TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI
7.02.2022 r. (poniedziałek) godz. 9:30 

8, 9, 10, 11 lutego 2022 (wtorek- piątek)
od godziny 9:30 do 14:30

5.04.2022 r. (wtorek) godz. 9:30  6, 7, 8, 11 kwietnia 2022 (środa,  czwartek, piątek, poniedziałek)
od godziny 9:30 do 14:30
9.05.2022 r. (poniedziałek) godz. 9:30  10,11,12,13 maja 2022 (wtorek- piątek)
od godziny 9:30 do 14:30
7.06.2022 r. (wtorek) godz. 9:30  8,9,10,13 czerwca 2022 (środa, czwartek, piątek, poniedziałek)
od godziny 9:30 do 14:30

 

Bezwzględnie należy zachować odległość od innych osób min. 2 m oraz przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust.

 

 

Olsztyn, 11 stycznia 2022 r.

Informacja prasowa

Od 1 stycznia 2022 roku to ZUS przyjmuje wnioski o nowe świadczenia „Rodzina 500+” i je wypłaca. Gminy Natomiast będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. Nie trzeba w tej sprawie składać nowych wniosków.

 

Olsztyn, 11 stycznia 2022 r.

Informacja prasowa

Od 2022 roku ZUS wypłaca rodzinny kapitał opiekuńczy

Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia przysługuje dodatkowe świadczenie – Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO). Wniosek o RKO do ZUS można składać wyłącznie w postaci elektronicznej. Pieniądze będą wypłacane tylko na konto bankowe.

 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie z terenu województwa warmińsko - mazurskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2020 – październik 2021.

2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, mus jabłkowy, powidła śliwkowe, fasolka po bretońsku);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, płatki owsiane, ryż biały, kasza jęczmienna, herbatniki maślane, kawa zbożowa rozpuszczalna),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy).

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 770 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa warmińsko–mazurskiego.

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 • 39,4625  ton żywności;
 • 3080 paczek żywnościowych;
 • 0 posiłków.

5. W ramach POPŻ Podprogram 2020 dla 17 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono cztery warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

 • Edukacji finansowej - 0 spotkań dla  0 uczestników
 • Żywieniowo dietetycznych – 2  konsultacje indywidualne dla 7 uczestników
 • Kulinarnych - 2 spotkań dla 10 uczestników
 • Niemarnowania żywności - 0 spotkań dla 0 Uczestników
 • Innych działań aktywizujących – 0 spotkań dla 0 Uczestników

 

ZARZĄDZENIE Nr 18/2021

Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie

z dnia 29 grudnia 2021r.


w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy,  w zamian za święto przypadające w sobotę.

 

Pliki do pobrania:

Zarządzenie (PDF)

 

Podkategorie

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

W dziale Organizacja znajdą Państwo informacje o strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie, władzach oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za powierzone wykonywanie zadań.

Komórki organizacyjne Ośrodka tworzone są z uwzględnieniem charakteru zadań i potrzeb społecznych w celu skutecznego i racjonalnego funkcjonowania ośrodka.

Zadania Ośrodka realizują następujące komórki organizacyjne, używając przy znakowaniu spraw symbolu literowego:

 

 • Dział Finansowo-Księgowy
FK
 • Dział Pomocy Społecznej
PS
 • Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych
ŚR
 • Stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego
FA
 • Stanowisko ds. realizacji świadczenia wychowawczego
ŚW
 • Stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i pozyskiwania funduszy pozabudżetowych
DME
 • Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych
OK
 • Pełnomocnik do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
RPA
 • Zespół Interdyscyplinarny
ZI
 • Pracownik realizujący zadania z ustawy Karta Dużej Rodziny

Poszczególnymi działami w Ośrodku kierują kierownicy, którzy odpowiadają za organizację, efektywność działania, wykonywanie zarządzeń i poleceń Dyrektora Ośrodka.

Kierownicy ponoszą odpowiedzialność za merytoryczne, formalne i zgodne z przepisami prawa wykonywanie zadań przez podległych pracowników.

Komórki organizacyjne zobowiązane są do współpracy i współdziałania w celu realizacji zadań Ośrodka.

 

Struktura organizacyjna GOPS w Mrągowie