Od 1 lipca 2021 roku wchodzą w życie zmiany ustawy o dodatkach mieszkaniowych wprowadzone art. 11 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. 2021, poz. 11).

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 17.12.2021r o dodatku osłonowym wnioski na dodatek energetyczny złożone w okresie:  od 04.01.2022r. do 31.12.2022r.  pozostawia się bez rozpoznania.