WYDAWANIE ŻYWNOŚCI!

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie informuje, że w miejscowości Młynowo 19 (budynek świetlicy), w dniach 26, 27, 28, 29 lipca 2021 r. w godzinach 9:30 – 14:30 odbędzie się wydawanie bezpłatnej żywności dla mieszkańców gminy Mrągowo z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.

Bezwzględnie należy zachować odległość od innych osób min. 2 m oraz przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust. 

 

 

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI!

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie informuje, że w miejscowości Młynowo 19 (budynek świetlicy), w dniach 15, 16, 17, 18 czerwca 2021 r. w godzinach 9:00 – 14:00 odbędzie się wydawanie bezpłatnej żywności dla mieszkańców gminy Mrągowo z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.

Bezwzględnie należy zachować odległość od innych osób min. 2 m oraz przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust. 

 

 

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI!

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie informuje, że w miejscowości Młynowo 19 (budynek świetlicy), w dniach 15, 16, 19, 20 kwietnia 2021 r. w godzinach 9:00 – 14:00 odbędzie się wydawanie bezpłatnej żywności dla mieszkańców gminy Mrągowo z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.

Bezwzględnie należy zachować odległość od innych osób min. 2 m oraz przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie ogłasza nabór dla mieszkańców Gminy Mrągowo  do wzięcia udziału w Programie: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

a. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

b. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

• wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,

• czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,

• wykonywaniu codziennych czynności,

• załatwianiu spraw urzędowych,

• nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

• poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,

• ograniczanie skutków niepełnosprawności,

• stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,

• przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Przewidywana liczba uczestników Programu  to 15 osób, w tym:

• 5 dzieci w wieku do 16 roku życia,

• 4 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

• 6 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie:  

1. Karty zgłoszenia do programu  – stanowiące załączniki do Programu. 

Karty zgłoszenia  w formie papierowej dostępne są w placówce Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie przy ul.  Wojska Polskiego 5a/12, 11- 700 Mrągowo 

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia oraz kwestionariusza  prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. 

Dokumenty należy złożyć w następujący sposób:

• w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie przy ul. Wojska Polskiego 5a/12, 11- 700 Mrągowo 

• wysłać pocztą tradycyjną na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wojska Polskiego 5a/12,
11-700 Mrągowo 

Termin dostarczenia dokumentów upływa 19.04.2021 r. do godziny 15.00

Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny ma prawo wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta. Uczestnik Programu nie płaci za usługi asystenta.

O zakwalifikowaniu do udziału w Programie decydować będzie powołana do tego celu komisja rekrutacyjna. Kwalifikacja do programu osób niepełnosprawnych odbywać się będzie w oparciu o Kartę zgłoszenia oraz kwestionariusz oceny funkcjonowania społecznego sporządzony przez pracownika socjalnego.

Osoba zakwalifikowana do Programu lub jej opiekun prawny zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji telefonicznie.  

Pliki do pobrania:

1. Karty zgłoszenia do programu  – stanowiące załączniki do Programu.

 

Pobierz kartę zgłoszenia do programu (DOC)

 

 

 

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI!

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie informuje, że w miejscowości Młynowo 19 (budynek świetlicy), w dniach 16 – 19 lutego 2021 r. (wtorek-piątek) w godzinach 9:00 – 14:00 odbędzie się wydawanie bezpłatnej żywności dla mieszkańców gminy Mrągowo z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.

Prosimy o przyniesienie toreb do zapakowania żywności!

Bezwzględnie należy zachować odległość od innych osób min. 2 m oraz przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust. 

 

Drogi Seniorze!

Jeżeli masz ponad 70 lat i z uwagi na obecną sytuację spowodowaną występowaniem koronawirusa na terenie kraju, zdecydowałeś się pozostać w domu, a nie możesz liczyć na pomoc rodziny lub sąsiadów a potrzebujesz pomocy w zrobieniu Ci zakupów podstawowych artykułów żywnościowych i higienicznych skontaktuj się w tym celu z ogólnopolską infolinią nr tel.: 22 505 11 11, która przekieruje Twoje zgłoszenie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Możesz również skontaktować się bezpośrednio z Ośrodkiem pod nr tel. (89) 741 33 07.

Koszt ww. zakupów pokrywa Senior.

Osoba oczekująca wsparcia może również poprosić o pomoc, np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych). Zakres usług na rzecz osoby Seniora jest ograniczony, tzw. dystansem sanitarnym (np. nie można poprosić o usługę posprzątania mieszkania, itp.).

W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70-go roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia, oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby.

Ocena takiej sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do realizatora programu, czyli ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

 

WSPIERAJ SENIORA - wolontariusz

 

Osoby, które chcą włączyć się w pomoc dla seniorów mogą zgłosić się przez internet, wypełniając ankietę na stronie www.wspierajseniora.pl lub osobiście zgłaszając się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Wojska Polskiego 5A/12; 11-700 Mrągowo (po wcześniejszym umówieniu się na wizytę).
Program jest realizowany od 01 stycznia do 31 marca 2021 roku.

 

Program "Wspieraj Seniora" na rok2021

Plakat dofinansowania programu "Wspieraj Seniora" ze środków budżetu państwa