Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie rozpoczął rekrutację do projektu, z którego skorzysta 25 osób z terenu gminy. Propozycja GOPS skierowana jest do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Źródło: http://mragowo24.info

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie wraz ze Stowarzyszeniem Aktywnego Wspierania Gospodarki z Wrocławia rozpoczyna realizację projektu partnerskiego „Pełna ścieżka integracji społecznej”. To okazja do uczestnictwa w szkoleniach, odbycia stażu i rozwoju osobistego.

Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym Podrogram2017.

Projekt partnerski: Aktywna integracja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Powiat mrągowski/Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie w okresie 01.01.2018 - 31-12-2018 realizuje projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 "Aktywizacja osób w wieku powyżej 30 lat pozostających bez pracy w powiecie mrągowskim (IV).

Weź udział w projekcie "Pełna ścieżka integracji społecznej".