Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie rozpoczął rekrutację do projektu, z którego skorzysta 25 osób z terenu gminy. Propozycja GOPS skierowana jest do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

„Projekt partnerski. Aktywna integracja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym” to wspólna inicjatywa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie oraz  Stowarzyszenia Aktywnego Wspierania Gospodarki. Projekt będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9i - Aktywne włączenie. Realizatorom projektu zależy na promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.

Obecnie trwa nabór uczestników projektu. W celu kwalifikacji uczestnictwa należy wypełnić dokumentację rekrutacyjną dostępną w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne w Mrągowie, ul.Wojska Polskiego 5A/12.

Uczestnikami projektu mogą zostać :

  • osoby nieaktywne zawodowo, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy , zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, bezpośrednio lub jako członek rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:  

  • osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy, zakwalifikowane do III profilu pomocy

  • osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności    

  • osoby korzystające z PO PŻ.

Projekt zakłada uczestnictwo 25 osób, realizowany będzie w pierwszej części, obejmującej 10 uczestników  w  okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 maja 2018 r., w drugiej części projekt obejmie 15 uczestników w okresie od 01.11.2017 r. - 31.10.2018 r. Każdy z uczestników w ramach projektu objęty zostanie indywidualnie dobranym wsparciem.

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został uwtorzony. niedziela, 26 styczeń 2020 21:51 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 26 styczeń 2020 22:37 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 26 styczeń 2020 22:37 Administrator