Rok 2020

Tytuł Opublikowano Autor Odsłony
Zarządzenie Nr 18/2020 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 30.12.2020 w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby GOPS w Mrągowie, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 130 000 złotych netto 30-Gru-2020 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 70
Zarządzenie Nr 17/2020 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 30.12.2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy i weryfikacji sald 30-Gru-2020 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 73
Zarządzenie Nr 16/2020 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 04.12.2020 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy 04-Gru-2020 Udostępniony przez: Elżbieta Mierczak Odsłon: 612
Zarządzenie Nr 15/2020 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 21.10.2020 w sprawie regulaminu wyborów przedstawiciela pracowników GOPS w Mrągowie uprawnionego do opiniowania warunków umowy dotyczącej Pracowniczych Planów Kapitałowych 21-Paź-2020 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 64
Zarządzenie Nr 14/2020 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 21.10.2020 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do opracowania ramowych zasad wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w GOPS w Mrągowie 21-Paź-2020 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 59
Zarządzenie Nr 13/2020 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 20.10.2020 w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w związku z wystąpieniem stanu epidemii i rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w GOPS w Mrągowie 20-Paź-2020 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 610
Zarządzenie Nr 12/2020 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 12.10.2020 w sprawie podziału terenu działania GOPS w Mrągowie na rejony socjalne 12-Paź-2020 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 66
Zarządzenie Nr 11/2020 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 31.07.2020 w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 5/2020 Dyrektora GOPS w Mrągowie z dnia 7.01.2020 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony Indywidualnej, odzieży i obuwia robo 31-Lip-2020 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 63
Zarządzenie Nr 10/2020 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 31.07.2020 w sprawie podziału terenu działania GOPS w Mrągowie na rejony socjalne 31-Lip-2020 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 70
Zarządzenie Nr 9/2020 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 20.07.2020 w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Wynagradzania Pracowników GOPS w Mrągowie 20-Lip-2020 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 69