Rok 2018

Tytuł Opublikowano Autor Odsłony
Zarządzenie Nr 20/2018 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 28.12.2018 w sprawie przeprowadzenia kasy i weryfikacji sald 28-Gru-2018 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 256
Zarządzenie Nr 19/2018 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 23.10.2018 w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w GOPS w Mrągowie 23-Paź-2018 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 284
Zarządzenie Nr 18/2018 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 22.10.2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 22-Paź-2018 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 288
Zarządzenie Nr 17/2018 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 10.07.2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko podinspektora ds. księgowości + kasa w GOPS w Mrągowie 10-Lip-2018 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 265
Zarządzenie Nr 16/2018 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 28.06.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na wolne stanowisko podinspektora ds. księgowości + kasa w GOPS w Mrągowie. 28-Cze-2018 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 297
Zarządzenie Nr 15/2018 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 22.06.2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy 22-Cze-2018 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 272
Zarządzenie Nr 14/2018 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 11.06.2018 w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Mrągowie 11-Cze-2018 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 334
Zarządzenie Nr 13/2018 Dyr. GOPS w Mrągowie z dnia 01.06.2018 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie 11-Cze-2018 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 345
Zarządzenie Nr 12/2018 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 06.06.2018 w sprawie wprowadzenia zmian do jednolitego rzeczowego wykazu akt 06-Cze-2018 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 307
Zarządzenie Nr 11/2018 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 25.05.2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem systemów informatycznych poza obszarem Administratora Danych Osobowych 25-Maj-2018 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 351
Zarządzenie Nr 10/2018 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 25.05.2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z prywatnych urządzeń informatycznych do celów służbowych 25-Maj-2018 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 304
Zarządzenie Nr 9/2018 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 25.05.2018 w sprawie wprowadzenia Procedury przeprowadzania analizy i oceny ryzyka w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Mrągowie 25-Maj-2018 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 295
Zarządzenie Nr 8/2018 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 25.05.2018 w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie 25-Maj-2018 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 317
Zarządzenie Nr 7/2018 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 25.05.2018 w sprawie wprowadzenia Polityki tworzenia kopii zapasowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie 25-Maj-2018 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 331
Zarządzenie Nr 6/2018 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 25.05.2018 w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa i ochrony przetwarzania danych osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie 25-Maj-2018 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 342
Zarządzenie Nr 5/2018 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie z dnia 24 maja 2018 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie 25-Maj-2018 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 747
Zarządzenie Nr 4/2018 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 21.05.2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie 21-Maj-2018 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 453
Zarządzenie Nr 3/2018 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 16.02.2018 w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby GOPS w Mrągowie, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto 16-Lut-2018 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 375
Zarządzenie Nr 2/2018 Dyr. GOPS w Mrągowie z dnia 12.02.2018 w sprawie ustalenia zasad przydziału pracownikom GOPS w Mrągowie odzieży i obuwia roboczego, wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie odzieży 12-Lut-2018 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 527
Zarządzenie Nr 1/2018 Dyr. GOPS w Mrągowie z dnia 03.01.2018 w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2018 rok. 03-Sty-2018 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 459