Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie jest realizatorem Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wysokość uzyskanego dofinansowania w 2024 roku  wynosi 79 611,00 zł.

Głównym celem Programu realizowanego na terenie Gminy Mrągowo jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dorosłymi  osobami z niepełnosprawnością posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi do wyżej wymienionych, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44) - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Plakat - opieka wytchnieniowa - edycja 2024

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14, marzec 2024 19:56 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14, marzec 2024 20:02 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 15, marzec 2024 23:31 Administrator