UWAGA!!!

Zmiany w Programie "DOBRY START"

 

Program "Rodzina 500+" to wsparcie dla polskich rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.