Osoby zamieszkałe na terenie Gminy Mrągowa, ubiegające się o przyznanie świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2022/2023 (od 01-11-2022 r. do 31-10-2023 r.) mogą od 1 lipca 2022r. elektronicznie a od 1 sierpnia 2022 r. można pobierać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie przy ul. Wojska Polskiego 5A/12 lub ze strony internetowej GOPS- u. Wnioski są wydawane i przyjmowane w siedzibie GOPS – u w dniach: poniedziałek, wtorek, piątek w godzinach od 7:15 do 15:15
Aktualny okres zasiłkowy 2021/2022 obowiązuje do 31 października 2022r. ( dochód za 2020r.)
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 741 33-07 w.5

Zasiłek rodzinny jest świadczeniem, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka, o które ubiegać mogą się rodzice dziecka, jeden z rodziców dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a także osoba ucząca się.

Dodatki do zasiłku rodzinnego są świadczeniami, które mają na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka, o które ubiegać mogą się rodzice dziecka, jeden z rodziców dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a także osoba ucząca się.

Zasiłek pielęgnacyjny ma na celu częściowe pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.