Dodatek gazowy

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, o zwrot podatku VAT za gaz mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych. Oznacza to, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania. Refundacji podlega VAT od paliw gazowych tj. gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy.

Kryterium dochodowe wynosi:

  • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Rok kalendarzowy, którego dotyczy dochód:

2021 rok – w przypadku wniosku złożonego od 01 stycznia 2023 r. do 31 lipca 2023 r.
2022 rok – w przypadku wniosku złożonego po 31 lipca 2023 r.

Wpis źródła ciepła do CEEB

Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu - w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury za gaz

O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliw gazowych w okresie od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Wniosek o refundację podatku VAT składa się w terminie do dnia 29 lutego 2024 r. lub w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

  

MIESZKAŃCY GMINY MRĄGOWO
WNIOSEK O REFUNDACJĘ PODATKU VAT SKŁADAJĄ
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MRĄGOWIE
UL. WOJSKA POLSKIEGO 5A/12, 11-700 MRĄGOWO
(POKÓJ NUMER 8)

tel. kont. 89 741 33 07 wew. 5

 

Załączniki

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT [PDF]

Klauzula informacyjna [PDF]

Informacja [PDF]