Adres: ul. Wojska Polskiego 5A/12, II piętro, pok. 8
Tel: (89) 741 33 07, wew. 5, fax (89) 741 33 07, wew. 9
Pracownik - Anna Kacprzycka (Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych)
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Do zadań Stanowiska ds. Świadczeń Rodzinnych należy w szczególności:

1. Planowanie budżetu w zakresie świadczeń rodzinnych.

2. Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych:

1) Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych.

2) Przyznawanie zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami.

3) Przyznawanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

4) Prowadzenie postępowań w sprawach o zasiłki dla opiekunów.

5) Prowadzenie postępowań W sprawach jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka na podstawie ustawy o wsparciu kobiet W ciąży i rodzin „Za życiem”

6) Współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w zakresie koordynacji świadczeń rodzinnych.

7) Przeprowadzanie wywiadów w sprawie przyznawania świadczeń rodzinnych.

8) Ustalanie uprawnień i wypłata świadczeń opiekuńczych.

9) Sporządzanie list wypłat.

10) Prowadzenie spraw dotyczących nienależnie pobranych świadczeń.

11) Rozpatrywanie odwołań od wydawanych decyzji.

12) Prowadzenie analiz przyznanych i wypłacanych świadczeń rodzinnych.

13) Sporządzanie sprawozdań i analiz.

3. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”:

1) Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, kompletowanie dokumentacji wymaganej do przyznania bądź odmowy przyznania świadczenia,

2) Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących jednorazowego świadczenia zgodnie z przepisami KPA i przepisami wykonawczymi do ustawy .

3) Terminowe rozpatrywanie złożonych wniosków, przygotowywanie i sporządzanie decyzji przyznających świadczenie.

4) Planowanie budżetu w zakresie jednorazowego świadczenia.

5) Sporządzanie list wypłat jednorazowego świadczenia.

6) Prowadzenie spraw dotyczących nienależnie pobranego świadczenia.

7) Terminowe przesyłanie odwołań z pełną dokumentacją do samorządowego kolegium odwoławczego od decyzji .

8) Rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań i analiz.

9) Wystawianie zaświadczeń odnośnie udzielanego świadczenia.