Adres: ul. Wojska Polskiego 5A/12, II piętro, pok. 4
Tel: (89) 741 33 07, wew. 0, fax (89) 741 33 07, wew. 9
Pracownik - Magdalena Romanowska
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Do zadań Stanowiska ds. Organizacyjno - Kadrowych należy w szczególności prowadzenie spraw pracowniczych, organizacyjnych i kancelaryjnych w tym:

1. Sprawy kadrowe, w szczególności:

a) prognozowanie i planowanie zatrudnienia (rekrutacja, selekcja, dobór kadr),

b) angażowanie, zwalnianie, przeszeregowanie, wnioskowanie o wyróżnienia i odznaczenia, opiniowanie pracowników,

c) prowadzenie dokumentacji z zakresu udzielonych urlopów, zwolnień od pracy i delegacji,

d) prowadzenie akt osobowych pracowników,

e) kontrola przestrzegania ustalonego w Ośrodku czasu pracy i porządku,

f) statystyka i sprawozdawczość dotycząca spraw pracowniczych,

g) wnioski dotyczące przejścia pracowników na emeryturę lub rentę,

h) szkolenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników,

i) organizacja wewnątrzzakładowych szkoleń zawodowych,

j) praktyki zawodowe.

2. Sprawy organizacyjne, w szczególności:

a) opracowywanie projektów regulaminów i instrukcji,

b) opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych, poleceń służbowych Dyrektora Ośrodka, upoważnień, nadzór nad terminowością wykonania poleceń służbowych,

c) prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta Gminy i uchwał Rady Gminy Mrągowo dotyczących działalności Ośrodka,

d) prowadzenie ewidencji zarządzeń i poleceń,

e) prowadzenie ewidencji kontroli i protokołów pokontrolnych kontroli zewnętrznych,

f) zamawianie, prowadzenie rejestru i wydawanie pieczątek.

3. Prowadzenie kancelarii Ośrodka, w szczególności:

a) rejestracja i rozdział poczty przychodzącej i wychodzącej,

b) prowadzenie rejestru skarg ogólnych i wniosków, 

4. Prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw.

5. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków.

6. Bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego

zakładania sprawi prowadzenia akt spraw.

7. Prowadzenie składnicy akt.