Tytuł Opublikowano Autor Odsłony
Zarządzenie Nr 12/2018 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 06.06.2018 w sprawie wprowadzenia zmian do jednolitego rzeczowego wykazu akt 06-Cze-2018 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 116
Zarządzenie Nr 11/2018 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 25.05.2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem systemów informatycznych poza obszarem Administratora Danych Osobowych 25-Maj-2018 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 115
Zarządzenie Nr 10/2018 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 25.05.2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z prywatnych urządzeń informatycznych do celów służbowych 25-Maj-2018 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 106
Zarządzenie Nr 9/2018 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 25.05.2018 w sprawie wprowadzenia Procedury przeprowadzania analizy i oceny ryzyka w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Mrągowie 25-Maj-2018 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 91
Zarządzenie Nr 8/2018 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 25.05.2018 w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie 25-Maj-2018 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 98
Zarządzenie Nr 7/2018 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 25.05.2018 w sprawie wprowadzenia Polityki tworzenia kopii zapasowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie 25-Maj-2018 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 117
Zarządzenie Nr 6/2018 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 25.05.2018 w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa i ochrony przetwarzania danych osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie 25-Maj-2018 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 117
Zarządzenie Nr 5/2018 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie z dnia 24 maja 2018 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie 25-Maj-2018 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 471
Zarządzenie Nr 4/2018 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 21.05.2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie 21-Maj-2018 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 181
Zarządzenie Nr 3/2018 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 16.02.2018 w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby GOPS w Mrągowie, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto 16-Lut-2018 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 167