Tytuł Opublikowano Autor Odsłony
Zarządzenie Nr 7/2021 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 10.05.2021 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych 10-Maj-2021 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 241
Zarządzenie Nr 6/2021 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 19.04.2021 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 19/14 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie z dnia 13.08.2014 r. w sprawie gospodarki kasowej oraz zmiany załącznika nr 1 do 19-Kwi-2021 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 185
Zarządzenie Nr 5/2021 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 16.04.2021 w sprawie wprowadzenia zmiany do załącznika nr 1 instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w GOPS w Mrągowie 16-Kwi-2021 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 189
Zarządzenie Nr 4/2021 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 16.03.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021” przez GOPS w Mrągowie 16-Mar-2021 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 210
Zarządzenie Nr 3/2021 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 13.01.2021 w sprawie utworzenia infolinii na potrzeby informacji o zapewnieniu transportu do punktu szczepień osób mających obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko COVID- 13-Sty-2021 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 197
Zarządzenie Nr 2/2021 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 07.01.2021 w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2021r 07-Sty-2021 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 190
Zarządzenie Nr 1/2021 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 07.01.2021 w sprawie ustalenia zasad i odpłatności wynajmu samochodu VW „Transporter” T5 07-Sty-2021 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 400
Zarządzenie Nr 18/2020 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 30.12.2020 w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby GOPS w Mrągowie, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 130 000 złotych netto 30-Gru-2020 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 234
Zarządzenie Nr 17/2020 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 30.12.2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy i weryfikacji sald 30-Gru-2020 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 213
Zarządzenie Nr 16/2020 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 04.12.2020 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy 04-Gru-2020 Udostępniony przez: Elżbieta Mierczak Odsłon: 838
Zarządzenie Nr 15/2020 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 21.10.2020 w sprawie regulaminu wyborów przedstawiciela pracowników GOPS w Mrągowie uprawnionego do opiniowania warunków umowy dotyczącej Pracowniczych Planów Kapitałowych 21-Paź-2020 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 215
Zarządzenie Nr 14/2020 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 21.10.2020 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do opracowania ramowych zasad wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w GOPS w Mrągowie 21-Paź-2020 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 202
Zarządzenie Nr 13/2020 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 20.10.2020 w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w związku z wystąpieniem stanu epidemii i rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w GOPS w Mrągowie 20-Paź-2020 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 889
Zarządzenie Nr 12/2020 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 12.10.2020 w sprawie podziału terenu działania GOPS w Mrągowie na rejony socjalne 12-Paź-2020 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 213
Zarządzenie Nr 11/2020 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 31.07.2020 w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 5/2020 Dyrektora GOPS w Mrągowie z dnia 7.01.2020 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony Indywidualnej, odzieży i obuwia robo 31-Lip-2020 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 212
Zarządzenie Nr 10/2020 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 31.07.2020 w sprawie podziału terenu działania GOPS w Mrągowie na rejony socjalne 31-Lip-2020 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 227
Zarządzenie Nr 9/2020 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 20.07.2020 w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Wynagradzania Pracowników GOPS w Mrągowie 20-Lip-2020 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 238
Zarządzenie Nr 8/2020 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 20.07.2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego GOPS w Mrągowie 20-Lip-2020 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 235
Zarządzenie Nr 7/2020 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 06.04.2020 w sprawie określenia zasad organizacji tzw. pracy zdalnej oraz systemu pracy rotacyjnej w GOPS w Mrągowie 06-Kwi-2020 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 252
Zarządzenie Nr 6/2020 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 13.03.2020 w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi interesantów GOPS w Mrągowie 13-Mar-2020 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 227
Zarządzenie Nr 5/2020 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 07.01.2020 w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego 07-Sty-2020 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 250
Zarządzenie Nr 4/2020 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 07.01.2020 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w mieszkaniu chronionym 07-Sty-2020 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 224
Zarządzenie Nr 3/2020 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 03.01.2020 w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Pracy GOPS w Mrągowie 03-Sty-2020 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 203
Zarządzenie Nr 2/2020 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 02.01.2020 w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2020 rok 02-Sty-2020 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 200
Zarządzenie Nr 1/2020 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 02.01.2020 w sprawie ustalenia zasad i odpłatności wynajmu samochodu VW „Transporter” T5 02-Sty-2020 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 204
Zarządzenie Nr 21/2019 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 31.12.2019 w sprawie Ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 31-Gru-2019 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 453
Zarządzenie Nr 20/2019 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 31.12.2019 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie VW „Transport” T5 31-Gru-2019 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 236
Zarządzenie Nr 19/2019 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 30.12.2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy i weryfikacji sald 30-Gru-2019 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 203
Zarządzenie Nr 18/2019 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 19.12.2019 w sprawie skrócenia czasu pracy w dniu 24 grudnia 2019 r 19-Gru-2019 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 188
Zarządzenie Nr 17/2019 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 10.12.2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Wynagradzania Pracowników GOPS w Mrągowie 10-Gru-2019 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 230