Teren gminy podzielony jest na 5 rejonów opiekuńczych obsługiwanych przez 5 pracowników socjalnych:

 

Teren gminy podzielony jest na 5 rejonów opiekuńczych obsługiwanych przez 5 pracowników socjalnych:

 

Rejon I

 REJON I

 

Rejon opiekuńczy I obsługuje p. Marta Bakuła - pracownik socjalny
Biuro rejonu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, pokój nr 5
tel.: 89 741 33 07, wew. 1

Spis miejscowości podlegających pod Rejon I

Gązwa Krzywiec Nowy Probark Wierzbowo
Kiersztanowo Kucze Polska Wieś Wólka Baranowska
Kosewo Lasowiec Probark Zawada
Kosewo Górne Lembruk Sądry  
Krzesowo Mierzejewo Sobięcin  
Krzywe Nikutowo Stamka  

Rejon II

 REJON II

 

Rejon opiekuńczy II obsługuje p. Wioletta Nowak - Pracownik socjalny
Biuro rejonu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, pokój nr 7
tel.: 89 741 33 07, wew. 2

Spis miejscowości podlegających pod Rejon II

Biestrzykowo Budziska Szczerzbowo
Boża Wólka Gronowo Witomin
Boże Małe Marcinkowo  Wyszembork
Brodzikowo Palestyna  

Rejon III

 REJON III

 

Rejon opiekuńczy III obsługuje p. Ewa Piaskowska - Pracownik socjalny
Biuro rejonu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, pokój nr 5
tel.: 89 741 33 07, wew. 3

Spis miejscowości podlegających pod Rejon III

Bagienice Małe Joachimowo  
Boże Karwie  
Dobroszewo Nowe Bagienice  
Grabowo Wólka Bagnowska  

Rejon IV

 REJON IV

 

Rejon opiekuńczy IV obsługuje p. Aleksandra Siwicka - Pracownik socjalny
Biuro rejonu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, pokój nr 7
tel.: 89 741 33 07, wew. 4

Spis miejscowości podlegających pod Rejon IV

Czerwonki Muntowo Piotrówka Troszczykowo
Głazowo Notyst Dolny Popowo Salęckie Użranki
Gwiazdowo Notyst Mały Poręby Zalec
Miejski Las Notyst Wielki Rydwągi  
Młynowo Pełkowo Śniadowo  

Rejon V

 REJON V

 

Rejon opiekuńczy V obsługuje p. Małgorzata Dobrowolska–Rydel - Pracownik socjalny
Biuro rejonu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, pokój nr 4
tel.: 89 741 33 07

Spis miejscowości podlegających pod Rejon V

Bagienice
Ruska Wieś
Szestno
Tymnikowo
Wola Muntowska
Wymysły

Zadania Rejonów Pracy Socjalnej

 Zadania Rejonów Pracy Socjalnej

 

Do zadań Rejonów Pracy Socjalnej należy pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub w odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, a w szczególności:

 1. Podejmowanie wszechstronnych działań dla rozpoznania potrzeb oraz rozwiązywania problemów osób i rodzin potrzebujących pomocy;
 2. Prowadzenie pracy socjalnej, rozumianej jako działalność zawodowa, skierowanej na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie,
 3. Kompletowanie dokumentów osób ubiegających się o świadczenia pomocy społecznej w oparciu o obowiązujące przepisy w tym:
  • przyznanie prawa do świadczeń zdrowotnych,
  • przyznawanie usług świadczonych w ośrodkach wsparcia.
 4. Współpraca i współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, a w szczególności z:
  • Placówkami służby zdrowia,
  • Placówkami oświatowymi,
  • Powiatowym Urzędem Pracy,
  • Prokuraturą Rejonową, Sądem Rodzinnym i Nieletnich, Komendą Policji i kuratorami,
  • Instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób wymagających wsparcia.
 5. Prowadzenie pracy socjalnej z rodzinami biologicznymi dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które współpracują z pracownikiem socjalnym;
 6. Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń określonych w ustawie o pomocy społecznej.

Do głównych zadań pracownika socjalnego należy między innymi:

 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
 • udzielanie informacji, wskazówek, pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom w celu przywrócenia im zdolności do samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • prowadzenie poradnictwa dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej.

Godziny przyjmowania

 GODZINY PRZYJMOWANIA

 

Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek 7:15 - 15:15
Środa dzień pracy wewnętrznej (interesanci nie będą obsługiwani)
Czwartek dzień pracy wewnętrznej (interesanci nie będą obsługiwani)
Piątek 7:15 - 15:15