Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Mrągowo jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mrągowie
ul. Wojska Polskiego 5A/12
Telefon: ( 89) 741- 33- 07
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pełnomocnik do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Halina Całka

Gminna Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana ZARZĄDZENIEM NR 49/2019 WÓJTA GMINY MRAGOWO z dnia 02 stycznia 2019r na podstawie art. 4 ust 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2137 z późn.zm.)

 

Skład osobowy komisji

 1. Elżbieta Mierczak
 2. Wojciech Kuc
 3. Łukasz Banaś
 4. Agnieszka Sosnowska - Krzynówek
 5. Beata Daniłowska

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który stanowi załącznik do w.w zarządzenia oraz stosowane przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,
 2. udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie,
 3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
 4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń oraz osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
 5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
 6. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Domowe „happy hours” i „quarantini”. Podczas epidemii pijesz więcej? Sprawdź, czy możesz mieć problem z alkoholem „Kiedyś piłem tylko w weekendy, teraz zdarza mi się to każdego dnia”. Brzmi znajomo? Wiele osób w czasie epidemii częściej sięga po alkohol. Sprzyja temu życie w izolacji, brak obowiązku stawiania się w pracy wcześnie rano, odwożenia i przywożenia dzieci ze szkoły.

Zwróciłam uwagę mężczyźnie, który stał za mną w kolejce do kasy, że maseczka nie służy do zasłaniania brody, tylko ust i nosa. W odpowiedzi machnął ręką i stwierdził, że z jego strony nic mi nie grozi, bo regularnie odkaża się od środka – i pokazał na dwie butelki wódki w koszyku. Czy ludzie naprawdę wierzą, że picie zabezpiecza ich przed wirusem?” – pyta na jednym z forów internetowych Małgorzata.