Wypłata dodatku energetycznego zostaje zawieszona do 31 grudnia 2023 r.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U.2022 r. poz. 1 ze zm.)