Warning: array_keys() expects parameter 1 to be array, null given in /components/com_govarticle/models/article.php on line 609

Warning: array_diff(): Argument #2 is not an array in /components/com_govarticle/models/article.php on line 612

Warning: array_diff(): Argument #1 is not an array in /components/com_govarticle/models/article.php on line 613

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /components/com_govarticle/models/article.php on line 616

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /components/com_govarticle/models/article.php on line 621

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Mrągowo, dnia 25 marca 2015 r.

OK. 340.4.2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE OFERTOWYM 
NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM NA POTRZEBY GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MRĄGOWIE

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez:

Poczta Polska S.A.
Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego
Rejon Sprzedaży Olsztyn
ul. Pieniężnego 21
10-001 Olsztyn

2. W niniejszym postępowaniu złożono dwie oferty

Lp Dane wykonawcy Uwagi
1

Poczta Polska S.A.
Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego
Rejon Sprzedaży Olsztyn
ul. Pieniężnego 21
10-001 Olsztyn

 
 2 InPost S.A.
ul. Malborska 130
30-624 Kraków
 Oferta odrzucona

 3. Zamawiający skontaktuje się z wyłonionym Wykonawcą w celu uzgodnienia szczegółów dotyczących terminu i miejsca zawarcia umowy w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

p.o. Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mrągowie
(-) Elżbieta Mierczak

 

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

Mrągowo, dnia 24 marca 2015 r.

OK.340.3.2015

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY
dotyczy: zapytania ofertowego o świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie.

Zamawiający informuję, że oferta z dnia 23 marca 2015 r. złożona przez InPost Spółka Akcyjna, ul. Malborska 130, 30 – 624 Kraków w zakresie świadczenia usług pocztowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie – została odrzucona z ww. postępowania.

UZASADNIENIE

W zapytaniu ofertowym ogłoszonym w dniu 13 marca 2015 r. Zamawiający określił warunki świadczenia usług pocztowych oraz wzór formularza ofertowego, na podstawie którego potencjalny Wykonawca mógł złożyć stosowną ofertę.

W dniu 23 marca 2015 r. do Zamawiającego wpłynęła oferta Wykonawcy - InPost Spółka Akcyjna, ul. Malborska 130, 30 – 624 Kraków, która to oferta okazała się niezgodna z formularzem ofertowym określonym przez Zamawiającego. Mianowicie Wykonawca zmodyfikował treść formularza ofertowego wprowadzając dodatkowe zapisy nieprzewidziane przez Zamawiającego w treści zapytania ofertowego oraz formularzu ofertowym. 

Mając powyższe na uwadze, złożono nieprawidłowy formularz ofertowy, co spowodowało odrzucenie złożonej oferty jako nieodpowiadającej treści zapytania ofertowego.

 

p.o. Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mrągowie
(-) Elżbieta Mierczak

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 06, lipiec 2018 12:59 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 06, lipiec 2018 12:59 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 06, lipiec 2018 13:00 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 06, lipiec 2018 13:12 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 06, lipiec 2018 13:19 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 06, lipiec 2018 13:22 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 06, lipiec 2018 13:25 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 06, lipiec 2018 13:27 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 06, lipiec 2018 13:28 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 06, lipiec 2018 13:30 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 06, lipiec 2018 13:34 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 06, lipiec 2018 13:38 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 06, lipiec 2018 20:55 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 06, lipiec 2018 21:00 Administrator
Artykuł został zmieniony. sobota, 07, lipiec 2018 14:59 Administrator
Artykuł został zmieniony. sobota, 07, lipiec 2018 20:42 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 18, lipiec 2018 10:27 Administrator