ZARZĄDZENIE Nr 6/2016
DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w MRĄGOWIE
z dnia 8 marca 2016 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na stanowisko samodzielnego referenta ds. realizacji świadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie.

Działając na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r., o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 z późń. zm.) i § 11 pkt 1 i 2 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze i samodzielne stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie wprowadzonego Zarządzeniem Nr 02/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie z dnia 5 kwietnia 2013 r., zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy - samodzielnego referenta ds. realizacji świadczenia wychowawczego.

§ 2

W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

  1. Tatiana Walijewska - Przewodniczący Komisji
  2. Joanna Flakowska - członek Komisji
  3. Grażyna Walczuk - członek Komisji
  4. Magdalena Romanowska - sekretarz Komisji

§ 3

Komisja Rekrutacyjna działa zgodnie z przyjętym Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze i samodzielne stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 02/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie z dnia 5 kwietnia 2013 r.

§ 4

Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na stanowisko pracy określone w § 1.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mrągowie

(-) Elżbieta Mierczak

 

Karta informacyjna dokumentu

Znak, nr: Nr 6/2016
Nazwa: Zarządzenie Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie
z dnia: 8 marzec 2016 r.
w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na stanowisko samodzielnego referenta ds. realizacji świadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie.
Przechowuje: Dyrektor GOPS Mrągowo
Tekst - treść: Prosimy pobrać poniżej załączniki
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie.DOPSM.6.16.2016-03-08 pdf 27.78 KB Administrator
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 06, lipiec 2018 07:02 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 06, lipiec 2018 07:04 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 06, lipiec 2018 07:10 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 25, wrzesień 2022 09:00 Administrator