Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie potwierdza, iż w ramach zachowania trwałości utworzonych i wspartych w projekcie miejsc świadczenia usług społecznych po zakończeniu jego realizacji zapewnia instytucjonalną gotowość do utrzymania trwałości projektu „GMINA MRĄGOWO WSPIERA MIESZKAŃCÓW” nr projektu RPWM.11.02.03-28-0047/21 dofinansowanego ze źródeł programu RPWM na lata 2014-2020, Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, w postaci:

1 psycholog prowadzący wsparcie dla dzieci i rodziców, 1 terapeuta uzależnień, 1 coach, 4 prowadzących warsztaty i treningi dla rodziców, 1 prowadzący zajęcia terapeutyczne dla dzieci, 1 os prowadzącą grupy zabawowe, 2 animatorki/rzy, 2 opiekunki, 1 rehabilitant, 1 psycholog, 1 terapeuta zajęciowy.

Usługi w ramach instytucjonalnej gotowości są świadczone odpłatnie.

Projekt był realizowany w okresie od 1.01.2022 r. do 30.04.2023 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 — 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 21, lipiec 2023 08:06 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 21, lipiec 2023 08:10 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 21, lipiec 2023 08:11 Administrator