Minister Rodziny i Polityki Społecznej - Marlena Maląg, kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, podpisała program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Celem ww. programu jest wsparcie finansowe gmin w zakresie zapewnienia usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz realizacja usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Na realizację ww. programu w województwie warmińsko- mazurskim przeznaczona została kwota w wysokości 1.000.000 zł.

Gmina Mrągowo przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, finansowanego ze środków z dotacji celowej budżetu państwa oraz środków własnych Gminy.
Rada Gminy Mrągowo. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu osłonowego, umożliwiającego wdrażanie dodatkowych działań na rzecz osób starszych. Koordynatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie, a przedsięwzięcie będzie realizowane do 31 grudnia 2023r.

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

  • Celem Modułu I jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, a w jego realizację należy zaangażować wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, w zakresie codziennego świadczenia pomocy osobom potrzebującym wsparcia.
  • Celem Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych. Środki w ramach Modułu II mogą zostać przeznaczone na zakup obsługi systemu dla opasek bezpieczeństwa zakupionych w roku 2023 usługi wsparcia w postaci opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi.

Seniorzy chętni do udziału w Programie mogą zgłaszać się za pośrednictwem ogólnopolskiej infolinii 22 505 11 11 lub bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie Ul. Wojska Polskiego 5A/12, 11-700 Mrągowo tel.: 89 741 33 07

 

Plakat: Korpus wsparcia seniorów na rok 2023 - Moduł I 

 

Plakat: Korpus wsparcia seniorów na rok 2023 - Moduł II 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 05, lipiec 2023 20:47 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 05, lipiec 2023 20:48 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 05, lipiec 2023 20:49 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 05, lipiec 2023 20:50 Administrator