Mrągowo, dnia 9 grudnia 2022 roku

Zawiadomienie o wyborze ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie ofertowym na „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Mrągowo”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano oferty złożone przez:

- Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” z siedzibą w Borowym Młynie, Borowy Młyn 22, 82-420 Ryjewo
- Stowarzyszenie Monar Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot w Marwałdzie, Marwałd 56, 14-120 Dąbrówno

Uzasadnienie wyboru

1. Ww. złożyli oferty, które w postępowaniu przedmiotowym wpłynęły w terminie;

2. Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu, a złożone oferty nie zostały odrzucone;

3. Zamawiający skontaktuje się z wyłonionymi Wykonawcami w celu uzgodnienia szczegółów dotyczących terminu i miejsca zawarcia umowy w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie
(-) Elżbieta Mierczak.

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. niedziela, 11, grudzień 2022 23:04 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 11, grudzień 2022 23:10 Administrator