Informujemy, że wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (pelet drzewny, drewno kawałkowe, gaz skroplony LPG, olej opałowy) wynikający z ustawy z dnia 15 września 2022 ( Dz.U. z 2022r. poz., 1967), można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie.

Na jeden adres można złożyć tylko jeden wniosek.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku na inne źródło złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 Listopada 2022 r

 

Załączniki

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła [PDF]

Klauzula informacyjna [PDF]

Informacja [PDF]

 

Do wniosku trzeba dołączyć klauzulę RODO. 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła pdf 1.14 MB Administrator
Klauzula informacyjna pdf 43.30 KB Administrator
Informacja pdf 27.83 KB Administrator
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 23, wrzesień 2022 19:37 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 23, wrzesień 2022 20:03 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 23, wrzesień 2022 20:04 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 23, wrzesień 2022 20:10 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 23, wrzesień 2022 21:12 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 23, wrzesień 2022 21:14 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 23, wrzesień 2022 21:24 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 23, wrzesień 2022 21:25 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 23, wrzesień 2022 21:26 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 23, wrzesień 2022 21:27 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 14, październik 2022 20:57 Administrator