Fundusz Europejski - Logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie prowadzi kwalifikację osób do otrzymania w 2023 r. żywności w ramach Programu Funduszu Europejskiego Na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus– Podprogram 2023. Okres realizacji i dostaw artykułów spożywczych planuje się od grudnia 2023 r. do września 2024 r.

Osoby zainteresowane korzystaniem z pomocy żywnościowej z POPŻ Podprogram 2023 proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymywania pomocy żywnościowej.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, kwalifikujących się do korzystania z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód na osobę nie przekracza kwoty:

1 823,60 zł (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
1 410,00 zł (netto) w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby zakwalifikowane do Programu Funduszu Europejskiego Na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus– Podprogram 2023 - otrzymują artykuły: spożywcze w łącznej ilości 34 kg na osobę – ilość i termin wydawanej żywności uzależniona jest od dostaw z Banku Żywności w Olsztynie.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021-2027 Podprogram 2023, można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie pod nr tel. 89 741 33 07 oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 23, wrzesień 2022 19:06 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09, listopad 2023 08:29 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09, listopad 2023 08:35 Administrator