ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE OFERTOWYM
NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM
ORAZ ZAGRANICZNYM NA POTRZEBY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MRĄGOWIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez:

Pocztę Polską Spółka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa

Uzasadnienie wyboru

1. Oferta złożona przez wymienionego Wykonawcę jest jedyną, która wpłynęła w postępowaniu przedmiotowym;
2. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a złożona oferta nie została odrzucona;
3. Zamawiający skontaktuje się z wyłonionym Wykonawcą w celu uzgodnienia szczegółów dotyczących terminu i miejsca zawarcia umowy w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

 

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mrągowie
(-) Elżbieta Mierczak

 Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf (PDF)

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.