OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że projekt „STOP wykluczeniu! Od dziś ku integracji.”  realizowany jest przez Centrum Edukacyjne Technik Sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne, Działanie 01. "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie", Poddziałanie 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe.

Głównym celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia 60 niepracujących osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej, lub kwalifikowanie się do otrzymania pomocy społecznej poprzez objęcie ich kompleksowym programem integracji społecznej i zawodowej, poprawę ich zdolności do zatrudnienia w zawodach zgodnych z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy oraz włączenie społeczne w okresie 01.01.2020-28.02.2021

 

Zobacz informacje szczegółowe

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 kwiecień 2020 21:28 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 kwiecień 2020 21:32 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 kwiecień 2020 21:33 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 kwiecień 2020 21:37 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 kwiecień 2020 21:43 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 kwiecień 2020 21:45 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 kwiecień 2020 21:53 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 kwiecień 2020 21:56 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 kwiecień 2020 21:59 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 kwiecień 2020 22:01 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 kwiecień 2020 22:03 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 kwiecień 2020 22:04 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 kwiecień 2020 22:10 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 kwiecień 2020 22:12 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 kwiecień 2020 22:13 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 kwiecień 2020 22:14 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 kwiecień 2020 22:15 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 kwiecień 2020 22:16 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 kwiecień 2020 22:18 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 kwiecień 2020 22:19 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 kwiecień 2020 22:20 Administrator