Zarządzenie Nr 6/2015
Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie
z dnia 21 października 2015

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie.

 

Na podstawie § 8 ust. 2 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr X/82/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie ( Dz.Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dnia 2015 r., poz. 3224) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 § 2 .

 Każdy pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie musi zapoznać się z regulaminem organizacyjnym i stosować odpowiednio w zakresie wykonywanych obowiązków.

 §3.

 Traci moc Zarządzenie nr 2/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie.

 § 4 .

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Dyrektor 

(-) Elżbieta Mierczak

 

Karta informacyjna dokumentu

Znak, nr: Nr 6/2015
Nazwa: Zarządzenie Dyrektora GOPS w Mrągowie 
z dnia: 21.10.2015r.
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie
Przechowuje: Dyrektor Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie
Tekst - treść: Prosimy pobrać poniżej załączniki
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05, lipiec 2018 22:01 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05, lipiec 2018 22:06 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 05, lipiec 2018 22:09 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05, lipiec 2018 22:16 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05, lipiec 2018 22:17 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05, lipiec 2018 22:18 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05, lipiec 2018 22:19 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05, lipiec 2018 22:19 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05, lipiec 2018 22:22 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05, lipiec 2018 22:56 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05, lipiec 2018 22:57 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05, lipiec 2018 22:58 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05, lipiec 2018 23:01 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05, lipiec 2018 23:11 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 25, wrzesień 2022 08:55 Administrator