Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie po raz trzeci włączył się w akcję "Otwarte Drzwi" w Ramach Ogólnoświatowej Kampanii "Biała Wstążka". W minioną sobotę 2 grudnia, w ośrodku dyżurowali specjaliści z różnych dziedzin, którzy służyli swoją wiedzą mieszkańcom gminy.

W najbliższą sobotę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie po raz trzeci weźmie udział w akcji „Otwarte Drzwi” w ramach Kampanii Białej Wstążki. Podczas tej akcji, specjaliści z różnych dziedzin będą udzielać porad i konsultacji.

Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym Podrogram2017.

 

Treść zarządzenia w załączniku

 

Karta informacyjna dokumentu

Znak, nr: Nr 2/2017
Nazwa: Zarządzenie Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie
z dnia: 2 styczeń 2017 r.
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie
Przechowuje: Dyrektor GOPS Mrągowo
Tekst - treść: Prosimy pobrać poniżej załączniki

Rozbudzenie zainteresowania przedsiębiorczością, a także wzrost poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu otwierania i prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej u mieszkańców wsi i miast to główne założenia projektu pod nazwą „ABC przedsiębiorczości”. W ramach tego przedsięwzięcia w siedzibie Urzędu Gminy Mrągowo odbędą się szkolenia, na które serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy.

Zapraszamy osoby z terenu Gminy Mrągowo do wzięcia udziału w szkoleniu „ABC przedsiębiorczości”, które odbędzie się w dniach: 9-10.11.2016 oraz 16-17.11.2016 w siedzibie Urzędu Gminy w Mrągowie. Zapisy trwają do 4 listopada 2016 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie w pokoju  nr 5 lub telefonicznie: 89 741 33 07.

Planowane jest zorganizowanie i przeprowadzenie czterodniowych szkoleń (4x4 = 16 godz.), których tematem przewodnim będzie:

 • przygotowanie biznesplanu własnej działalności gospodarczej,

 • rozmowy o wizji i celach przyszłej firmy,

 • analizowanie rynku i konkurencji,

 • wyliczanie kosztów niezbędnych do rozpoczęcia działalności,

 • rachunek zysków i strat.

Ponadto uczestnicy szkoleń zdobędą wiedzę praktyczną dotyczącą zakładania firmy – jaką formę opodatkowania wybrać, jak zarejestrować działalność gospodarczą oraz w jaki sposób można ją sfinansować. Na koniec spróbujemy przybliżymy nieco tematy marketingu reklamy i nowych technologii, które mogą być przydatne w rozwoju nawet jednoosobowej firmy. Spotkania z mieszkańcami wsi i małych miast będą prowadzić trenerzy edukacji finansowej, którzy współpracowali z Fundacją Wspomagania Wsi w poprzednich edycjach projektu.

Od pożaru budynku wielorodzinnego w Brodzikowie minęło kilka dni. Mieszkańcy długo nie zapomną tych dramatycznych chwil, które pozbawiły ich dachu nad głową. Ale wspólnie możemy im pomóc w powrocie do normalności. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie rozpoczął zbiórkę pieniędzy i pomocy materialnej dla rodzin mieszkających w tym budynku.

Groźny pożar wybuchł w piątkowy poranek. Mieszkańcy na szczęście zdążyli się ewakuować, ale wielu z nich straciło dorobek swojego życia. To były dramatyczne chwile, które na lata pozostaną niestety w ich pamięci. Budynek stracił cały dach i poddasze, a zniszczeniom uległy także niższe kondygnacje. Wśród poszkodowanych przez pożar jest m.in. pięcioro dzieci w wieku od 8 do 16 lat (dziewczynki: 13, 15 i 16 lat, chłopcy: 8 i 15 lat).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie ogłosił zbiórkę pieniędzy i pomocy materialnej na rzecz poszkodowanych. Wspólnie możemy im pomóc!

Wszystkich ludzi dobrej woli prosimy o pomoc rzeczową i finansową poszkodowanym rodzinom.

Pieniądze można wpłacać na konto bankowe:
Nr konta: 29 1160 2202 0000 0000 6193 6140
z dopiskiem "Dla pogorzelców z Brodzikowa"

Więcej informacji udziela:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MRĄGOWIE ul. Wojska Polskiego 5A/12
Tel : (89) 741 33 07

Zwracamy się z serdeczną prośbą o pomoc materialną na rzecz poszkodowanych rodzin, w szczególności:

 • mebli
 • środków czystości
 • sprzętu RTV, AGD
 • odzieży

Podkategorie

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

W dziale Organizacja znajdą Państwo informacje o strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie, władzach oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za powierzone wykonywanie zadań.

Komórki organizacyjne Ośrodka tworzone są z uwzględnieniem charakteru zadań i potrzeb społecznych w celu skutecznego i racjonalnego funkcjonowania ośrodka.

Zadania Ośrodka realizują następujące komórki organizacyjne, używając przy znakowaniu spraw symbolu literowego:

 

 • Dział Finansowo-Księgowy
FK
 • Dział Pomocy Społecznej
PS
 • Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych
ŚR
 • Stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego
FA
 • Stanowisko ds. realizacji świadczenia wychowawczego
ŚW
 • Stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i pozyskiwania funduszy pozabudżetowych
DME
 • Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych
OK
 • Pełnomocnik do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
RPA
 • Zespół Interdyscyplinarny
ZI
 • Pracownik realizujący zadania z ustawy Karta Dużej Rodziny

Poszczególnymi działami w Ośrodku kierują kierownicy, którzy odpowiadają za organizację, efektywność działania, wykonywanie zarządzeń i poleceń Dyrektora Ośrodka.

Kierownicy ponoszą odpowiedzialność za merytoryczne, formalne i zgodne z przepisami prawa wykonywanie zadań przez podległych pracowników.

Komórki organizacyjne zobowiązane są do współpracy i współdziałania w celu realizacji zadań Ośrodka.

 

Struktura organizacyjna GOPS w Mrągowie