FUNDACJA ŚWIETLIK
ul. Konwiktorska 7/33
00-216 Warszawa
KRS: 0000666060
Telefon: 22 308 13 22

Niepełnosprawność osoby to dla wielu polskich rodzin dramat, nie tylko w wymiarze emocjonalnym, ale też ekonomicznym. Wysokie koszty leczenia, rehabilitacji, czy zakupu sprzętu często przekraczają możliwości finansowe rodzin osób niepełnosprawnych. W związku z tym, nasza fundacja ŚWIETLIK stworzyła kilka projektów, które skierowane są do osób niepełnosprawnych ruchowo zamieszkujących w szczególności tereny miejsko-wiejskie i wiejskie.

 

W tym celu realizujemy programy:

Fizjoterapia w domu – ponosimy koszty zabiegów wykonywanych przez fizjoterapeutę w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej.

Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się – pomagamy w doborze sprzętu rehabilitacyjnego oraz pokrywamy koszty zakupu sprzętów takich jak: wózki inwalidzkie, łóżka rehabilitacyjne, skutery elektryczne, itp.

Aktywizacja osób niepełnosprawnych – informujemy o programach dla osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i miejsko-wiejskich.

Monitoring wdrażania konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych na poziomie lokalnym – chcemy czuwać nad przestrzeganiem praw osób

niepełnosprawnych.

Ustawa za życiem z dnia 04.11.16 – dodaliśmy ten program, by informować o przywilejach jakie on ze sobą niesie i by dotarł on do jak największej grupy

społeczeństwa, która pracuje, wychowuje dzieci chore.

Transport – zapewniamy przejazd osoby niepełnosprawnej na turnusy rehabilitacyjne lub go po prostu finansujemy.

 

Jak działamy?

Kontaktujemy się z Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Ośrodkami Zdrowia w celu przekazania informacji dotyczących programów jakie prowadzimy. Jedynym zadaniem w/w instytucji jest poinformowanie swoich podopiecznych o programach Fundacji oraz przekazania im kontaktu do nas lub ich zgłoszenie.

Fundacja stworzyła system pomocy dla osób potrzebujących: informacje otrzymane telefonicznie lub na podstawie wniosków są weryfikowane przez radę fundacji, pod względem ustalonych kryteriów, a następnie zostają podjęte decyzje i ustalenia o pomocy.

Wszelkie koszty na potrzebny sprzęt- całkowicie ponosi fundacja wyłącznie na podstawie faktury VAT. Fundacja zastrzega sobie prawo do określenia kwoty pomocy finansowej oraz zastrzega sobie prawo wyboru osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w programach.

 

Kryteria przyznawania pomocy:

 • wiek podopiecznych do 75 roku życia;
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • osoba niepełnosprawna ruchowo lub intelektualnie i ruchowo lub niewidoma(całkowicie).

 

Bliższych informacji można szukać:

Na stronie internetowej: www.fundacjaswietlik.pl
Przez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefonicznie: 22 308 13 22, 790 717 217

Odpowiemy na każdy e-mail, telefon lub list. Postaramy się pomóc każdemu z osób potrzebujących

 

W dniu 18 czerwca 2019r o godz. 9.30 Komenda Powiatowa Policji przy współudziale Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Szkoły Podstawowej w Marcinkowie przeprowadziła ogólnopolską akcję „STOP PIJANYM KIEROWCOM”. Funkcjonariusze policji zatrzymywali pojazdy do kontroli i sprawdzali trzeźwość kierowców. Uczniowie klasy I i II wręczali ulotki o treści profilaktycznej i nalepki z napisem „Bezpieczny kierowca”.

Wszyscy zatrzymani kierowcy do kontroli byli trzeźwi. Cała akcja odbyła się na trasie Mrągowo – Olsztyn i trwała około 60 min.

Po akcji funkcjonariusze policji podziękowali dzieciom za pomoc w akcji i rozdali książeczki edukacyjne i znaczki odblaskowe. Pani dyrektor GOPS w Mrągowie rozdała uczestnikom akcji drobne upominki, dzieci zaprosiła na lody.

 

Szanowni Państwo!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenie Społecznego organizuje w tym roku osiem 21-dniowych turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci urodzonych w latach 2004-2012 rokiem, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy lub na wniosek w pełnym zakresie (w tym przypadku ubezpieczenie powinno trwać przynajmniej rok).

Wspazaniem do pobytu dzieci na turnusach w Centrum Rehabilitacji Rolników są: wady postawy, choroby układu ruchu lub choroby układu oddechowego.

Szczegóły na temat organizowanych turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci znajdują się w załącznikach.

 

Informator

Załącznik

 

REGULAMIN III GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO REALIZOWANEGO W RAMACH XXI WARMIŃSKO-MAZURSKICH DNI RODZINY

Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Mrągowo, Przewodniczący Rady Gminy Mrągowo i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie

 1. Konkurs rozpoczyna się 8 kwietnia 2019r. i trwać będzie do 10 maja 2019r.
 2. Hasło przewodnie prac konkursowych brzmi: „Małżeństwo-dobre relacje-silna rodzina”.
 3. W konkursie mogą brać udział:
 • dzieci z oddziałów przedszkolnych znajdujących się w Szkole Podstawowej w Kosewie, Szkole Podstawowej w Bożem, Szkole Podstawowej w Marcinkowie oraz Szkole Podstawowej w Szestnie,
 • uczniowie klas I-III SP ww. szkół,
 • uczniowie klas IV-VI SP ww. szkół
 • uczniowie klasy VII i VII SP oraz III klasy Gimnazjum ww. szkół
 • uczniowie szkół znajdujących się poza terenem Gminy Mrągowo, którzy są mieszkańcami miejscowości znajdujących się na terenie Gminy Mrągowo

Podkategorie

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

W dziale Organizacja znajdą Państwo informacje o strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie, władzach oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za powierzone wykonywanie zadań.

Komórki organizacyjne Ośrodka tworzone są z uwzględnieniem charakteru zadań i potrzeb społecznych w celu skutecznego i racjonalnego funkcjonowania ośrodka.

Zadania Ośrodka realizują następujące komórki organizacyjne, używając przy znakowaniu spraw symbolu literowego:

 

 • Dział Finansowo-Księgowy
FK
 • Dział Pomocy Społecznej
PS
 • Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych
ŚR
 • Stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego
FA
 • Stanowisko ds. realizacji świadczenia wychowawczego
ŚW
 • Stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i pozyskiwania funduszy pozabudżetowych
DME
 • Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych
OK
 • Pełnomocnik do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
RPA
 • Zespół Interdyscyplinarny
ZI
 • Pracownik realizujący zadania z ustawy Karta Dużej Rodziny

Poszczególnymi działami w Ośrodku kierują kierownicy, którzy odpowiadają za organizację, efektywność działania, wykonywanie zarządzeń i poleceń Dyrektora Ośrodka.

Kierownicy ponoszą odpowiedzialność za merytoryczne, formalne i zgodne z przepisami prawa wykonywanie zadań przez podległych pracowników.

Komórki organizacyjne zobowiązane są do współpracy i współdziałania w celu realizacji zadań Ośrodka.

 

Struktura organizacyjna GOPS w Mrągowie