Karta informacyjna Zarządzenia

Znak, nr: 6/2020
Nazwa: Zarządzenie Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie
z dnia: 13.03.2020
w sprawie: wprowadzenia szczególnych zasad obsługi interesantów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie
Tekst - treść: Prosimy pobrać z sekcji załączniki

 

 

Karta informacyjna Zarządzenia

Znak, nr: 5/2020
Nazwa: Zarządzenie Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie
z dnia: 07.01.2020
w sprawie: zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego
Tekst - treść: Prosimy pobrać z sekcji załączniki

 

 

Karta informacyjna Zarządzenia

Znak, nr: 4/2020
Nazwa: Zarządzenie Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie
z dnia: 07.01.2020
w sprawie: ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w mieszkaniu chronionym
Tekst - treść: Prosimy pobrać z sekcji załączniki

 

 

Karta informacyjna Zarządzenia

Znak, nr: 3/2020
Nazwa: Zarządzenie Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie
z dnia: 03.01.2020
w sprawie: wprowadzenia zmiany do Regulaminu Pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie
Tekst - treść: Prosimy pobrać z sekcji załączniki

 

 

Karta informacyjna Zarządzenia

Znak, nr: 2/2020
Nazwa: Zarządzenie Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie
z dnia: 02.01.2020
w sprawie: ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2020 rok
Tekst - treść: Prosimy pobrać z sekcji załączniki

 

 

Karta informacyjna Zarządzenia

Znak, nr: 1/2020
Nazwa: Zarządzenie Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie
z dnia: 02.01.2020
w sprawie: ustalenia zasad i odpłatności wynajmu samochodu VW „Transporter” T5
Tekst - treść: Prosimy pobrać z sekcji załączniki

 

 

Karta informacyjna Zarządzenia

Znak, nr: 21/2019
Nazwa: Zarządzenie Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie
z dnia: 31.12.2019
w sprawie: ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Tekst - treść: Prosimy pobrać z sekcji załączniki

 

 

Karta informacyjna Zarządzenia

Znak, nr: 20/2019
Nazwa: Zarządzenie Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie
z dnia: 31.12.2019
w sprawie: ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie VW „Transport” T5
Tekst - treść: Prosimy pobrać z sekcji załączniki

 

 

Karta informacyjna Zarządzenia

Znak, nr: 19/2019
Nazwa: Zarządzenie Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie
z dnia: 30.12.2019
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji kasy i weryfikacji sald
Tekst - treść: Prosimy pobrać z sekcji załączniki

 

 

Karta informacyjna Zarządzenia

Znak, nr: 18/2019
Nazwa: Zarządzenie Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie
z dnia: 19.12.2019
w sprawie: skrócenia czasu pracy w dniu 24 grudnia 2019 r
Tekst - treść: Prosimy pobrać z sekcji załączniki